Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Akselerasjon
Læreplan (Udir)
Tilpasset Naturfag (Udir)
Hvordan lage oppgaver?
Digital Arbeidsplan
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
Tilpasset opplæring
 

 

Ønskede fremtidige retninger innen opplæring         

Større forståelse for det multidimensjonale når det gjelder begavelse og talentutvikling
Få slutt på manglende utfordringer for begavede og talentfulle elever
Fokus på hjelp og støtte til alle

Fokus på å utvikle evner, anlegg og talenter hos alle

Bygge på styrker og muligheter mer enn på svakheter og vansker
 
Kilde: Kjell Skogen (Sally M. Reis, 2009)

 

Forutsetninger for

tilpasset opplæring

Opplæringen må tilpasses elevens faglige nivå

 

Opplæringen må tilpasses elevens læringskapasitet

Opplæringen må tilpasses elevens læringsstil

 

 

Opplæringen må legge vekt på samarbeid og relasjonelle ferdigheter

 

 

 

Kilde: Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe

 

Metoder for å utnytte barnets læringspotensial maksimalt

Vektlegge logikk og forståelse

Være fleksibel nok til å møte barnets individuelle forutsetninger og behov
Foregå i et for barnet stimulerende læringsmiljø
Ha en progresjon som passer barnets forutsetninger
Ta mer hensyn til barnets behov enn til skolens og voksnes prestisje

 

Kilde: Kjell Skogen (David George, 1997)

 

 

Kvalitetsutvikling med vekt på

tilpasset opplæring

Brukerfokus                                                                

- Brukeren er eleven!

Kontinuerlig forbedring

- En kontinuerlig prosess

Total deltagelse

- Helhetlig og koordinert innsats

- Riktig organisering

Kompetanseutvikling

- Hos utdanningsinstitusjonene
- Skoleledere
- Lærere

 

 

Kilde: Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe