Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Nasjonale Fagsenter
Andre norske ressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
Link  Fag Nivå Betaling?Om 

 

Nasjonal Digital Læringsarena

 

Matematikk; Naturfag

Språk

Historie

Annet

Klasse 8-10

Videregående

GratisDigitale læremiddel for vidaregåande opplæring
NDLA er et felles fylkeskommunalt initiativ
 

Matematikk

Naturfag

Lesing/skriving

Drama

Språk

Film

Klasse 1-4

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

 GratisSkole i praksis er ein serie filmbaserte ressurspakker produsert av Snöball Film i samarbeid med ulike nasjonale fagsentra. Målgruppa for filmane er lærarar, skuleleiarar og lærarutdanninga

matematikk.org

 

Matematikk

Klasse 1-4

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

Gratis

​Det nasjonale nettstedet for matematikk

 

Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom HiOA, UiTø, NTNU, UiA, UiB, UiO og NSMO

 matematikk.net
MatematikkKlasse 1-4

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

Gratis

Sidene er primært laget for elever, lærere, studenter og foreldre som har tilknytning til undervisning på ungdomstrinnet og i videregående skole.

 

Private sider drevet av
Pål Baggethun og Kenneth Marthinsen

 

 

naturfag.no

 NaturfagKlasse 1-4

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

Gratis

​naturfag.no er et nettsted for lærere som underviser i naturfag. Her finner du blant annet undervisningsopplegg, forsøk, aktiviteter, tips om kurs og konferanser og informasjon om sikkerheten ved laboratoriearbeid.

 

 

Norsk Romsenter

 

Astronomi

Romfart og teknologi

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Gratis

Her finner du mye rom-relatert stoff som er relevant for hva du skal lære på skolen.

Norsk Romsenters hovedoppgave er å ivareta norske interesser innen romindustrien, romforskning og bruk av romteknologi.

 
Verdensrommet.org
 AstronomiKlasse 8-10
Videregående 

Gratis 

Dette nettstedet brukes til å formidle og undervise astronomi og driftes av Tarald Peersen som er astrofysiker og ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder. 

 

Sarepta

 

Romfart og teknologi

Klasse 1-4

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

Gratis

Sarepta, "Using Space in Education", er en læringsressurs for lærere og elever i grunn- og videregående skole for bruk spesielt innen geografi og natur og miljøfag.

I tillegg til "Jorda sett fra satellitt" (jordobservasjon), er Sarepta utvidet til å omfatte informasjon om sola og satellitter i bane rundt jorda.

 

Sarepta tilbyr ferske satellittbilder, faktainformasjon, forslag til oppgaver, læreplantilknytninger, programvare, ordliste og aktuelle lenker.

 

For å få tilgang til satellittbildene, må du først registrere deg.


I Sarepta er det mulig å stille spørsmål, diskutere og søke etter skoler å samarbeide med.

 

 

Viten

 

 Naturfag

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

Gratis

​Viten er et prosjekt som utvikler undervisningsprogrammer i realfag på Internett og forsker på bruken av dem i norsk skole.

viten.no er en tjeneste fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

 

nano.teknologiradet.no

 

 Nanoteknologi

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

Gratis

Din veiviser til nanoteknologi

 

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi – for samfunnet og for den enkelte.

 

 

Bioteknologiskolen

 Bioteknologi

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

 Her finner du 10 korte undervisningsfilmer med forskjellige innfallsvinkler til bioteknologiske temaer. Til sammen gir filmene en grunnleggende oversikt i emnet og noen innblikk i den bioteknologiske industrien

 

Kraftskolen 2.0

 

 Energi

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

GratisKraftskolen 2.0 er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen, men filmene vil også være nyttige for andre i allmennheten som ønsker å sette seg inn i temaet energi.

 

Bioteknologinemda

 

 Bioteknologi 

Klasse 8-10

Videregående

GratisBioteknologinemnda er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen. Med temasider og elevøvinger

 

Forskning.no

 Forskning

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

Gratis

forskning.no er Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning.

forskning.no vil være engasjerende og nysgjerrighetsvekkende, fungere som en ressursbank for brukerne, og gi ny innsikt og forståelse.

forskning.no består av nyheter, bakgrunnsstoff, faktainformasjon og multimediapresentasjoner om de fleste temaer som berøres av forskning

 

Bellona

 

 Miljø

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

Gratis Miljøorganisasjon

 

NINA
Norsk Institutt for naturforskning

 

 Forskning

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

GratisNINA er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. Vår kompetanse utøves gjennom forskning, overvåking og konsekvensutredninger

 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

 

 Forskning

Klasse 8-10

Videregående

 GratisNSD er et kompetansesenter som veileder forskere og studenter i forhold til datainnsamling, dataanalyse, metode, personvern og forskningsetikk

 

Regjeringen

 

 Samfunnsfag

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

GratisNettportalen skal være en møteplass mellom regjeringen, departementene og en aktivt deltagende og kunnskapssøkende befolkning

Lovdata

 

 Samfunnsfag 

Klasse 8-10

Videregående

GratisLovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter
 

Statistisk Sentralbyrå

 Statistikk 

Klasse 5-7

Klasse 8-10

Videregående

Gratis 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. SSB har ansvar for å samordne all offisiell statistikk i Norge

Grublenett 

"Alle fag"Klasse 1-4

Klasse 5-7

Klasse 8-10 

 GratisSpill deg til kunnskap og sett kunnskapen på spill!