Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Kognitive egenskaper
Emosjonelle egenskaper
Noen barn er...
6 evnerike profiler
5 evnerike områder
Manglende tilpasning
Identifisering
Feildiagnoser?
Bill of rights
Kilder
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
Noen barn er...
Men alle er ikke alt, og noen er litt av hvert.
Og de er frem for alt barn!
 
 SkoleflinkEvnerik Kreativ tenker 

Husker svarene

Stiller uforutsette spørsmål

Ser unntakene

Følger med

Er selektivt engasjert

Dagdrømmer

Er interessert

Er mentalt engasjert / nysgjerrig

Undrer seg

Genererer avanserte ideer

Genererer komplekse, abstrakte ideer

Overstrømmer med ideer

Arbeider hardt

Kan stoffet uten å arbeide hardt

Leker med ideer og konsepter

Besvarer spørsmål detaljert

Besvarer spørsmål med dybde og ofte flere perspektiver

Kommer med nye muligheter

Er i toppen av gruppen

Er foran/over gruppen

Er i egen gruppe

Svarer med interesse og egne meninger

Viser følelser og svarer med flere perspektiver

Deler bisarre og konfliktfylte meniger

Lærer lett

Vet allerede

Spør: Hva om…

Trenger 6-8 repetisjoner for å mestre

Trenger 1-3 repetisjoner for å mestre

Spør om hvorfor vi må mestre

Viser stor forståelse

Forstår komplekse ideer

Går videre med ideene

Har bra med kammerater

Foretrekker intellektuelle likesinnede eller voksne

Foretrekker kreative likesinnede, men jobber ofte alene

Forstår kompleks og abstrakt humor

Kreerer kompleks og abstrakt humor

Elsker vill og hysterisk humor

Forstår meninger

Forstår konsepter

Gjør mentale sprang

Gjør lekser i tide

Initierer prosjekter og videreutvikling av lekser

Initierer flere prosjekter enn det som er gjennomførbart

Er mottakelig

Er intens

Er uavhengig og ukonvensjonell

Trives på skolen

Trives med egen læring

Trives med å skape

Absorberer informasjon

Manipulerer informasjon

Improviserer

Er tekniker med ekspertise

Er en ekspert

Er en oppfinner

Husker godt

Gjetter og antyder godt

Kreerer og ”Brain stormer” godt

Er på hugget og observant

Forutser og forholder seg til observasjoner

Er intuitiv

Er fornøyd med egen læring

Er selvkritisk

Er aldri ferdig med mulighetene

Får 6 ere

Ofte ikke motivert av karakterer

Ofte ikke motivert av karakterer

Er i stand til

Er intellektuelle

Er idiosynkratiske/sensitiv

Kilde:Kingore chart