Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Kognitive egenskaper
Emosjonelle egenskaper
Noen barn er...
6 evnerike profiler
5 evnerike områder
Manglende tilpasning
Identifisering
Feildiagnoser?
Bill of rights
Kilder
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
Konsekvenser av manglende tilpasning i skolen
 
Dårlig konsentrasjon

For store forventinger blant skolekameratene om gode resultater

Negativ skolefaglig selvoppfatning

Lærere hevder stadig at prestasjonene ligger lavere enn reelle muligheter

Lavt innlæringstempo

Foreldre som er misfornøyde med de dårlige prestasjonene på skolen

Problemer med å tilegne seg skriftlig undervisningsmateriell

Eksamensangst

Negativ oppfatning av lærere og skolen

Dårlig sosial selvtillit 

Utilfredshet med egne studievaner og resultater

Følelse av ikke å være akseptert av klasse kameratene 

For mange aktiviteter utenom skolen på bekostning av lekser

 

Kilde: Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe