Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Kognitive egenskaper
Emosjonelle egenskaper
Noen barn er...
6 evnerike profiler
5 evnerike områder
Manglende tilpasning
Identifisering
Feildiagnoser?
Bill of rights
Kilder
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
Kognitive egenskaper
Prosesserer og husker betydelige mengder informasjon

Viser tidlig evne til å initiere og utvikle prosjekter

Har høy grad av forståelse for stoff som presenteres

Er flinke til å legge merke til uvanlige sammenhenger

Er nysgjerrige og har forskjellige interesser

Kommer opp med originale ideer og nye løsninger på problemstillinger

Har høyt nivå på utviklingen av språklige og verbale ferdigheter

Er utholdende, resultatorientert og involvert i feltet han/hun er interessert i

Har høy prosesserings-hastighet og fleksibilitet i tenkning

Skaper egne tenkemåter for problemstillinger og ideer

Lærer visse ting tidligere enn sine klassekamerater på samme alder

Foretrekker komplekse og utfordrende ting eller situasjoner

Har behov for frihet og individualisering når det gjelder læringsstil

Overfører og abstraherer kunnskap og bruker den i nye situasjoner

Viser stor læringsvilje og interesse, samt søker informasjon på egen hånd innenfor favorittfagene

Kan foretrekke å jobbe alene

Viser seg å mestre abstrakt tenkning tidligere enn sine klassekamerater

Kan lese fra tidlig alder

Kan ha et høyt energinivå og være i stand til å opprette konsentrasjons-nivået over lengere tid

Kilde: Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe (Chuska, Clark, Silverman, Winebrenner)

 

Kognitiv:
Det som har med fornuft, oppfatning (sansning) og tenkning å gjøre; skilles fra det som omhandler følelser (emosjoner, affekter) og viljesliv (behov, motivering).

-Store Norske Leksikon