Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Kognitive egenskaper
Emosjonelle egenskaper
Noen barn er...
6 evnerike profiler
5 evnerike områder
Manglende tilpasning
Identifisering
Feildiagnoser?
Bill of rights
Kilder
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
Instrumenter for idenfisering
av evnerike barn
 

1. Generelle intelligenstester

2. Spesifikke evnetester

3. Lærervurderinger

4. Foreldrevurderinger

5. Vennerapporteringer

6. Selvrapportering

7. Portofolios/mappeevalueringer

  

Kilde: Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe

 

 

 

 Det er ofte nødvendig å bruke en kombinasjon av metodene for å sikre identifisering

VerktøyInstrument

Mensa Norge eller

Pedagogisk-psykologisk tjeneste  (ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten).

1. Generelle intelligenstester 

  

Utviklet av:

Joseph S. Renzulli, Sally M. Reis, M. Katherine Gavin, Del Siegle, Rachel Sytsma

 
SRBCSS - Vurderingsskjema for matematikk

3. Lærervurderinger

SRBCSS - Vurderingsskjema for naturfag

3. Lærervurderinger 

SRBCSS - Vurderingsskjema for teknologi

3. Lærervurderinger  

SRBCSS - Vurderingsskjema for lesing

3. Lærervurderinger  

  

Utviklet av:

L. Whaley and M. Evans :

 

Anbefalingsskjema

3. Lærervurderinger

Generell intellektuell dyktighet "Jot Down"

3. Lærervurderinger

Spesiell akademisk begavelse "Jot Down"

3. Lærervurderinger

Spesiell akademisk begavelse - Matematikk "Jot Down"

3. Lærervurderinger  

Spesiell akademisk begavelse - Naturfag "Jot Down"

3. Lærervurderinger  

Spesiell akademisk begavelse - Språk /Lesing "Jot Down"

3. Lærervurderinger  

Spesiell akademisk begavelse - Samfunnsfag "Jot Down"

3. Lærervurderinger  

Kreative og produktive tenkere “Jot Down"

3. Lærervurderinger

Lederskapsdyktighet “Jot Down"

3. Lærervurderinger 

Visuell eller utøvende kunst - Musikk "Jot Down"

3. Lærervurderinger 

Visuell eller utøvende kunst - Billedkunst "Jot Down"

3. Lærervurderinger 

  

 

 
 

Spørreskjema for foreldre

Kilde: Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales

4. Foreldrevurderinger 

 

 

 

Bruk "kjennetegn", "kognitive egenskaper" og "emosjonelle egenskaper".

Kjenner dere igjen flere av trekkene?

4. Foreldrevurderinger 

 

 
 

Hvordan lærer jeg best?

Kilde: Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales

6. Selvrapportering