Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Kognitive egenskaper
Emosjonelle egenskaper
Noen barn er...
6 evnerike profiler
5 evnerike områder
Manglende tilpasning
Identifisering
Feildiagnoser?
Bill of rights
Kilder
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
 Kjennetegn på et evnerikt barn
 
Bevisst og årvåken gjennom barndommen

God hukommelse

Perfeksjonistisk

Forstår ironi

Oppmerksom på mange fenomener

Tidlig og velutviklet ordforråd

Leker med puslespill, tall og labyrinter forut for sin alder

Mange interesser

Høyt aktivitetsnivå

Lærer hurtig

Ser løsninger andre ikke ser

Kreativ og fantasirik

Lite søvnbehov

Kan tenke og resonnere abstrakt

Stor allmennkunnskap

Intens og sta

Ekstremt nysgjerrig

Følsom og empatisk

Velutviklet humoristisk sans

Evne til å konsentrere seg over lang tid

Kilde: Lykkelige barn