Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Kognitive egenskaper
Emosjonelle egenskaper
Noen barn er...
6 evnerike profiler
5 evnerike områder
Manglende tilpasning
Identifisering
Feildiagnoser?
Bill of rights
Kilder
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
Emosjonelle egenskaper
 
Har ofte et stort følelsesregister og nærhet til følelsene sine

Internaliserer ofte selvkontroll fra tidlig alder

Kan ha en uvanlig sensitivitet ovenfor andres følelser

Har ofte følelsesmessig ”dybde” og et rikt indre liv sett fra et emosjonelt perspektiv

Har mange ganger en subtil/bisarr humoristisk sans

Har høye forventninger til seg selv og andre

Har ofte stor selvbevissthet

Har ofte et høyt nivå av moralsk dømmekraft

Viser ofte idealisme og rettferdighetssans fra tidlig alder

Er ofte sensitive/overfølsomme(lyder, merkelapper etc.)

Kilde: Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe (Bonner, Herbert, Reis,  Schwartz)

 

Emosjonell:
Følelsesmessig, som har sammenheng med følelseslivet; (om person) som lett lar seg rive med av sine følelser

-Store Norske Leksikon