Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Akselerasjon
Læreplan (Udir)
Tilpasset Naturfag (Udir)
Hvordan lage oppgaver?
Digital Arbeidsplan
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
Et enkelt digitalt system (arbeidsplan) for personlig oppfølging som også er sporbart, vil kunne gi eleven og lærerne muligheter til å utvikle seg sammen mot de mål som er satt.
 
Her kan man bruke eksisterende vektøy
Det kan se ut som om Its Learning har en modul for dette : http://www.itslearning.eu/ilp
Microsoft Sharepoint kan også brukes.
 
- Oversiktlig i forhold til læringsmål, suksesskriterier og oppfølging av disse
- Legge henvisninger til oppgaver og prosjekter som skal utføres og oppfølging av disse
- Enklere å oppdatere og holde oversikten over hvor man står også for eleven, og dette er viktig
- Historikk
- Legge henvisninger til tilpasset læringsmatriell på en enkel måte
- Oppfølging, overordnet og per. aktivitet
etc.
etc.