Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
Link FagNivåBetaling?Om
  Alle fagAlle trinn 

Wolfram|Alpha is an engine for computing answers and providing knowledge.

It works by using its vast store of expert-level knowledge and algorithms to automatically answer questions, do analysis, and generate reports

 

 

 Alle fag Alle trinn 

Nobel Prisen

Fysikk, Kjemi, Fysiologi, Medisin, litteratur og fredsarbeid

 

Nobelprisens utdanningssider

 

 

 

 Alle fagAlle trinn  

Newton

Alle episoder av TV programmet Newton om naturvitenskap og annet moro

 

 

 

 Alle fagAlle trinn  

Schrödingers katt

Alle episoder av TV programmet Schrödingers katt om naturvitenskap og annet moro

 

Evnerike barn

 

Alle trinn

NORGE

 

Ella Cosmovici Idsøe, PhD, er postdoktor i psykologi ved Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Hun jobber med utfordringer for spesielt begavede barn (giftedness), og emosjonelle vansker og mobbing. Hun har tidligere jobbet med autisme/Asperger, psyko-pedagogiske strategier for evnerike barn og terapi ved emosjonelle problemer

 

 

Evnerike barn

 

Alle trinn

NORGE

 

Kjell Skogen, er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og professor II ved Profesjonshøgskolen, Høgskolen i Bodø. Hans faglige hovedfokus er utviklingen av en inkluderende skole for alle, med vekt på innovasjon, organisasjon og ledelse. Skogen har vært seniorkonsulent for Verdensbanken, gjesteforsker ved Harvard universitetet, har samarbeidet med en rekke fagfolk i Asia, Nord-Amerika og Europa, og han har holdt en lang rekke foredrag og forelesinger nasjonalt og internasjonalt. Som forsker har han deltatt i flere større prosjekter, til dels som leder eller faglig ansvarlig

 

 

Evnerike barn

 

Alle trinn

DANMARK

 

Ole Kyed, Uddannet cand.pæd.psych. ved Danmarks Pædagogiske Universitet 1977. Arbejdet som skolepsykolog ved Brøndby Kommune 1977-1980. Siden 1.2.1980 souschef ved PPR i Lyngby-Taarbæk Kommune

Autoriseret af Psykolognævnet v/Socialministeriet, Specialistgodkendelse i børnepsykologi, Pædagogisk psykologi, Socialpsykologi, Psykoterapi.

 

Evnerike barn

 

Alle trinn

SVERIGE

 

Roland S Persson, PhD, professor i pedagogisk psykologi, docent i allmän psykologi, medlem i redaktionsrådet för Education Today (UK) och Gifted and Talented International (US), psykometrisk konsult till Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP); chefredaktör för High Ability Studies (ECHA/Routledge) 1998-2002 och är ansvarig för ett flertal bidrag till många av standardverken i begåvningsforskning och sk. Gifted Education.