Skip to main content

Skolen har muligheter for evnerike barn også.

Hjemmeside
Evnerike barn
Kognitive egenskaper
Emosjonelle egenskaper
Noen barn er...
6 evnerike profiler
5 evnerike områder
Manglende tilpasning
Identifisering
Feildiagnoser?
Bill of rights
Kilder
Nettskoler/kurs og fag
Norske nettressurser
Andre ressurser
Alternative lærebøker
Til berikelse
Leselyst
Tilpasset opplæring
Skoleforskning
Interessante blogger o.l.
Diverse Videoer
Områdekart
6 forskjellige profiler

1. Den vellykkede

 

2. Den utfordrende

 

3. Den skjulte

 

4. De som dropper ut

 

5. Dobbelteksepsjonelle barn

 

6. Den autonome eleven

 

Kilde: Betts og Neihart 

 

Under utarbeidelse:

 

 

Følelser og holdninger

Oppførsel

Behov

Voksne & medelevers oppfatning

Identifisering

Hjelp i hjemmet

Hjelp på skolen

Den vellykkede

Kjedsomhet

 

Dependent

 

Positivt selvbilde

 

Ivrig

 

Skyldfølelse ved feil

 

Ytre motivasjon

 

Ansvarlig for andre

 

Selvkritisk

 

Reduserer seg selv og retten til egne følelser

Perfeksjonist

 

Streber

 

Seeks teacher approval and structure

 

Tar ikke risiko

 

Gjør det bra faglig

 

Aksepterer og tilpasser seg

 

Dependent

Å se manglene

 

Å bli utfordret

 

Selvsikkerhets «skills»

 

Autonomi

 

Hjelp med kjedsomhet

 

Egnet curriculum

Elsket av lærere

 

Beundret av medelever

 

Elsket og akseptert av foreldre

Gjennomsnitts­karakterer

 

IQ Tester

 

Lærer nominering

Uavhengig
het

 

Eierskap

 

Valgfrihet

 

Tid til personlige interesser

 

Risiko erfaring

Akselerert og beriket curriculum

 

Tid til personlige interesser

 

«Compacted learning» erfaringer

 

Muligheter til å være med elever på samme faglige nivå

 

Utvikling av individuelle læringsevner

Fordypning

 

Mentor

 

Rådgivning om videre utdanning og karriere

 

 

 

 

Følelser og holdninger

Oppførsel

Behov

Voksne & medelevers oppfatning

Identifisering

Hjelp i hjemmet

Hjelp på skolen

Den utfordrende

Kjedsomhet

 

Frustrasjon

 

Lav selvaktelse

 

Utålmodig

 

Defensiv

 

Forhøyet sensitivitet

 

Usikker på sosiale roller

Retter på læreren

 

Spørsmål «ruler» policy

 

Ærlig og direkte

 

Har humør
svingninger 

 

Demonstrerer springende arbeids
metodikk

 

Har lav selvkontroll

 

Er kreativ

 

Foretrekker å spørre aktivt og mye

 

Står opp for sine over
bevisninger

 

Konkurrerende

Å tilhøre gruppen

 

Å lære fintfølelse, fleksibilitet, selv-bevissthet, selvkontroll og annerkjennelse

 

Støtte til kreativitet

 

Kontrakts­messige systemer

Finner dem irriterende

 

Opprørsk

 

Med i maktkamper

 

Ser dem som kreative

 

Har problemer med disiplin

 

Medelever ser dem som under-holdende

 

Ønsker å endre dem

 

Ser dem ikke som evnerike

Anbefaling fra medelever

 

Anbefaling fra foreldre

 

Intervjuer

 

Prestasjoner

 

Anbefaling fra andre voksne

 

Testing av kreativitet

 

Lærers støtte

Aksept og forståelse

 

Tillat dem å forfølge interesser

 

Stå opp for dem i skolen

 

Hjelp til «akseptert» oppførsel»

 

Familie prosjekter

Toleranse

 

Finn riktig lærer

 

Utvikling av kognitive og sosiale evner

 

Direkte og klar kommunikasjon med eleven

 

Gi rom for følelser

 

Fordypning

 

Selvaktelse ved hjelp av Mentor

 

Avtaler om oppførsel

 

 

 

 

Følelser og holdninger

Oppførsel

Behov

Voksne & medelevers oppfatning

Identifisering

Hjelp i hjemmet

Hjelp på skolen

Den skjulte

Usikker

 

Presset

 

Forvirret
(rotete)

 

Skyldfølelse

 

Usikker

 

Nedsatt selvfølelse og rett til emosjonelle følelser

Fornekter talentet sitt

 

Hopper av videregående kurs/klasse

 

Vil ikke ta utfordringer

 

Ønsker å være med sosialt

 

Bytter venner

Valgfrihet

 

Å ha bevissthet om konflikter

 

Å ha bevissthet rundt følelser

 

Støtte for sine evner

 

Kontakt og omgang med andre evnerike elever

 

Informasjon om muligheter innen utdanning og karrierevalg

 

Akseptering av seg selv (selvet)

Sett på som ledere eller ikke gjenkjent

 

Oppfattet som gjennomsnittlig og heldig

 

Oppfattet som ettergivende

 

Oppfattet som stille og sky

 

Voksne mener de ikke er villig til å ta risiko

 

Sett på som resistive

Nominering av andre evnerike

 

Nominering av hjemmet

 

Nominering av felleskapet

 

Testing av ferdigheter

 

IQ testing

 

Prestasjoner

 

Lærers støtte

Acceptance of underground

 

Gi støtte og erfaringer med utdanning og karriere planlegging

 

Tid til å være sammen med jevnaldrende

 

Skaffe evnerike rollemodeller

 

Model life-long learning

 

Gi frihet til å velge

Gjenkjenning og riktig plassering

 

Give permission to take time out from G/T classes

 

Skaffe likekjønnede rollemodeller

 

Gi informasjon om muligheter innen utdanning og karrierevalg

 

 

 

Følelser og holdninger

Oppførsel

Behov

Voksne & medelevers oppfatning

Identifisering

Hjelp i hjemmet

Hjelp på skolen

De som dropper ut

Føle seg krenket

 

Sint

 

Deprimert, nedtrykt

 

Eksplosiv

 

Dårlig selvbilde

 

Defensiv

 

Utbrent

Har intermitt-erende tilstede-værelse 

 

Ferdigstiller ikke oppgaver

 

Forfølger andre interesser

 

«Fraværende» i klassen

 

Er «selvskadende»

 

Isolerer seg

 

Er kreativ

 

Kritisk til seg selv og andre

 

Gjør ufullstendig arbeid

 

Er forstyrrende og utagerende

 

Virker middelmådig eller dårligere

 

Er defensiv

Tilpasset undervisning

 

Mye støtte og oppfølging

 

Alternativer (egne, nye muligheter)

 

Rådgivning (individuelt, gruppe og familie)

 

(Forebyggende) hjelp med evner

Voksne er sinte på dem

 

Medelever er dømmende

 

Sett på som einstøinger, «dropouts»

 

Fornektes og latterliggjøres

 

Sett på som farlig og opprørsk

Review cumulative folder

 

Intervju av tidligere lærere

 

Avvik mellom IQ og demonstrerte ferdigheter, uoverensstemmelse og inkonsistens i prestasjoner

 

Testing av kreativitet

 

Evnerike medelevers anbefalinger

 

Prestasjoner utenfor skolen

Familie-rådgivning

Diagnostisk testing

 

Gruppe rådgivning for unge elever

 

Utradisjonelle studie teknikker

 

Fordypning

 

Mentor

 

Alternativer til klasseroms-undervisning

 

G.E.D.

 

 

 

Følelser og holdninger

Oppførsel

Behov

Voksne & medelevers oppfatning

Identifisering

Hjelp i hjemmet

Hjelp på skolen

Dobbelteksepsjonelle barn

Avmektig

 

Frustrert

 

Lav selvaktelse

 

U-oppmerksom

Sint

Viser inkonsistent arbeid

 

Virker middelmådig eller dårligere

 

Kan være forstyrrende og utagerende

Legge vekt på sterke områder/
evner

 

Mestringsevner

 

G/T support group

 

Rådgivning

Utvikling av evner og ferdigheter

Sett på som «snål»

 

Sett på som «dum»

 

Sett på som «hjelpeløs» 

 

Medelever unngår dem 

 

Sett på som middelmådig eller dårligere faglig

 

Oppfattelse av at de trenger påtvunget struktur

 

Man ser bare det de ikke kan

Spredning (scatter) på 11 poeng eller mer på WISC eller WAIS

 

Anbefalinger fra «partnere»

 

Anbefaling fra informert «spesial» lærer

 

Intervju

 

Prestasjoner

 

Lærers støtte

Akseptanse av evner

 

Gi dem utfordringer

 

Gi dem mulighet til risikotagning

 

Stå opp for dem i skolen

 

Gjennomføre Familie prosjekter

 

Familie-rådgivning

Plassering i evnerike programmer

 

Gi dem nødvendige ressurser

 

Gi dem andre/alternative erfaringer med læring

 

Start med utredninger og utforsking

 

Gi dem tid til å være med medelever

 

Gi dem individuell rådgivning

 

 

 

Følelser og holdninger

Oppførsel

Behov

Voksne & medelevers oppfatning

Identifisering

Hjelp i hjemmet

Hjelp på skolen

Den autonome eleven

Selvsikker 


Aksepterer seg selv

 

Entusiastisk

 

Akseptert av andre

 

Selvstøttet

 

Lyst til å vite og lære

 

Aksepterer å gjøre feil

 

 

Indre motivasjon

Personal power

 

Aksepterer andre

Har gode sosiale evner

 

Jobber på egen hånd

 

Setter sine egne mål 

 

Gjennom-fører

Jobber uten tilsyn

 

Forfølger interesse områder

 

Er kreativ

 

Står opp for sine over-bevisninger

Tar risiko

Støtte 


Tilbakemeldinger

 

Tilpasning

 

Støtte til risiko

 

Passende og egnede muligheter

Akseptert av medelever og voksne 

 

Beundret for evnene

 

Sett på som kapabel og ansvarlig av foreldre

 

Har positiv innvirkning

 

Suksessrik

 

Psykologisk stabil/sunn

Gjennomsnittskarakter

 

Viste prestasjoner

 

Produkter

 

Testing av ferdigheter

 

Intervjuer

 
Lærer/
medelev/
foreldre/egen nominasjon


IQ testing

 

Testing av kreativitet

Stå opp for dem i skolen og ellers

 

Gi muligheter relatert til interesser

 

Tillat venner av alle aldre

 

Fjern tid og sted restriksjoner

 

Gjennomfør familie prosjekter

 

Inkluder barnet i foreldrenes interesser

Gjennomfør langtids-planlegging av studier

 

Akselerert og beriket curriculum

 

Fjern tid og sted restriksjoner

 

«Compacted learning» erfaringer med pretesting

 

Fordypning

 

Mentor

 

Rådgivning om videre utdanning og karriere and muligheter

 

Hospitering eller hoppe over klassetrinn

 

Gi avkall på

tradisjonelle skole regler og policyer

Autonom:
(av auto- og gr. 'lov'), selvstyrende; lovgivende i indre anliggender

-Store Norske Leksikon

Kilde: Betts og Neihart